قیف فلزی توری دار

قیف فلزی توری دار در 5 سایز مختلف از دهنه 12 سانت تا دهنه 30 سانت می باشد.