ساکشن روغن موتور بادی

برای تعویض روغن موتور خودرو از طریق فولی روغن نیاز به دستگاه ساکشن روغن موتور میباشد که در اندازه ای مختلف و در مدل های برقی و بادی تولید میشود.