گریس پمپ دستی

گریس پمپ به دستگاههای اطلاق میشود که برای گریس کاری با قدرت بالاو سرعت در کار با کیفیت مناسب از این مدل دستگاه استفاده میشود و در مدل های دستی که در اندازه های کوچک 500سی سی و در مدل سطلی در 3 سایز 5کیلویی 10 و 20 کیلویی و در مدل های بادی که از سایز 10 کیلویی تا 220 بشکه ای تولید میشود.