پیمانه فلزی

پیمانه های ورق گالوانیزه از سایز 1/4 لیتر تا پیمانه 20 لیتری میباشد.پیمانه ها برای اندازه دقیق روغن که داخل موتور خوردرو ریخته میشود مورد استفاده قرار میگیرد.